Organizator obsługi turystycznej - agroturystyka z podstawami przedsiębiorczości

Kelner i barman z językiem angielskim


Monter Izolacji Budowlanych


Usługi w ramach projektu

W ramach projektu proponujemy bezpłatny udział w kursach zawodowych:


Uczestnictwo w kursach zawodowych umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także nabycie umiejętności kluczowych dla profesjonalnego wykonywania danego zawodu. Na zakończenie kursu, po pozytywnej weryfikacji umiejętności i wiedzy podczas egzaminu wewnętrznego, uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe (zgodny ze wzorem MEN).”;


Szkolenia odbywają się w dni robocze, średnio 3 x w tygodniu. Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych będzie dostępny w zakładce HARMONOGRAM po zakończeniu procesu rekrutacji Uczestników projektu.


W trakcie szkoleń zawodowych zapewniamy Uczestnikom projektu:


Każda osoba, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, zainteresowana przekwalifikowaniem zawodowym, przed rozpoczęciem ścieżki szkoleniowej skorzysta z bezpłatnych konsultacji doradcy zawodowego. W ciągu 6 godzin konsultacji indywidualnych doradca zawodowy pomoże Uczestnikowi projektu w analizie jego predyspozycji zawodowych. Efektem konsultacji doradczych będzie Indywidualny Plan Działania, stworzony dla każdego Uczestnika projektu, który pozwoli dostosować wsparcie proponowane w ramach projektu do indywidualnych potrzeb Uczestników.


Doradztwo zawodowe dla Uczestników projektu rozpocznie się w styczniu 2012 r., natomiast 1 grupa szkoleniowa rozpocznie zajęcia w lutym 2012 r.